BETINGELSER

Hos FriendShips lægger vi stor vægt på, at sikkerheden er i orden, så du altid får den bedst mulige sejloplevelse. Sørg derfor for at læse vores betingelser inden booking.
Inden I sejler på oplevelse i kanalerne, sørger vi naturligvis også for at give jer kyndige instrukser med på vejen, så I føler jer trygge. Derfor anbefaler vi, at I ankommer ca. 15 minutter før jeres tid på vandet starter, så der er tid til at klare det praktiske.

Generelle lejebetingelser
 • Start- og slutsted er vores bådhus på Trangravsvej på Christianshavn. Se venligst kort nederst på siden.
 • Hver lejet time består af 55 minutters sejlads, fra man sejler ud og er tilbage igen med båden.
 • Af forsikringsmæssige årsager må der maksimum være 8 personer i båden inkl. fører - uanset alder.
 • Der må aldrig være mere end to personer fra rattet og bagud.
 • Færden på bådebro, i bådhus og i både er på eget ansvar.
 • Redningsveste er med i udlejningsprisen og findes til alle vægtklasser, selv til de mindste fra 3 kg og op. Det er et krav, at have veste med ombord, og det anbefales, at alle har dem på.
 • Vi tillader ikke polterabend i vores både.
 • Det er ikke tilladt at bade fra bådene.
 • Bådene må ikke anvendes til kommercielt brug uden tilladelse fra Friendships.
 • Det er ikke tilladt at medbringe musikanlæg og store højttalere ombord. Musik må ikke kunne høres ind på land.
 • Vis hensyn til miljøet. Smid ikke affald eller andre genstande i vandet. Dette inkluderer også cigaretskod og lign.
Krav til fører
 • Det kræver hverken certifikat eller tidligere erfaring at sejle vores både, fører skal blot være fyldt 18 år og forblive ædru under hele turen.
 • Der skal fremvises gyldigt billed-ID.
 • Båden skal forblive under opsyn, og fører må ikke forlade båden.
Ansvar og erstatning
 • Hvis båd, motor og udstyr ikke leveres tilbage i samme stand, kan lejeren stilles til ansvar.
 • Lejer forpligter sig til en selvrisiko på op til kr. 8.000,00 ved skader på båd og udstyr.
 • Bliver lejer påsejlet, forpligter lejer sig til selv at indhente oplysninger om forsikring hos skadevolder, idet lejer har det fulde ansvar for båden.
 • Gør lejer skade på andres ejendom under sejlads, har lejer pligt til at udveksle oplysninger med skadelidte.
 • Der er ikke pligt til at bære medbragte redningsveste. Men det anbefales.
 • Rengøringsgebyr på 250 kr. opkræves, hvis båden ikke leveres tilbage i opryddet stand.
Sejlregler
 • Gældende regler for sejlads skal overholdes.
 • Hold så vidt muligt til højre i kanalerne og hold tilbage for større fartøjer.
 • Vis hensyn til øvrige både og hold altid god afstand.
 • Respekter og hold afstand til gule bøjer, der betyder fare eller adgang forbudt.
 • Sejlads under broer skal foregå midtfor.
Forsinkelse
 • I tilfælde af, at lejer ikke kan nå tilbage med båden til aftalt tid, skal lejer straks kontakte havnekontoret på tlf. 53 83 78 78.
 • På travle dage med mange bookninger, opkræves der 150 kr. pr. påbegyndt 15 minutter efter det oprindelige indsejlingstidspunkt.
 • Er forsinkelsen årsag til eftersøgning, betales udgiften til denne af lejer.
Betaling
 • Alle priser er inklusiv moms.
 • Vi modtager følgende betalingskort online: Visa, MasterCard og American Express.
 • I vores bådhus modtager vi MobilePay, alle kort fra Visa, MasterCard og Maestro samt kontantbetaling i DKK.
 • Betaling trækkes ved booking og refunderes i henhold til regler for afbestilling.
 • Vi tager forbehold for evt. fejl i bookingsystemet. Gældende priser kan altid findes her.
Afbestilling og aflysning
 • Afbestilling skal foregå ved at sende en mail til cancellation@friendships.dk med oplysning om navn og bookingkode.
 • Ved afbestilling med mere end 24 timer til afgang refunderes det fulde beløb.
 • Ved afbestilling med mindre end 24 timer før afgang refunderes beløbet ikke.
 • Bemærk, bookinger bestående af flere end tre både skal aflyses mindst fem dage i forvejen.
 • Ved pludselig opståede situationer med øget risiko ved sejlads har udlejer ret og ikke mindst pligt til at aflyse bookingen. Dette medfører fuld refusion.
 • Lejer har ikke ret til kompensation i tilfælde af aflysning af udlejning pga. vejrforhold, manglende fartøj grundet tyveri eller andre uforudsete forhold. Leje og eventuelt depositum tilbagebetales naturligvis i disse tilfælde.
 • Udlejer kan til enhver tid nægte eller afbryde udlejning, hvis det skønnes, at det er uforsvarligt at udleje, eller hvis ovenstående regler ikke overholdes. Forudbetalt leje vil ikke blive refunderet, hvis der er mindre end 24 timer til bookingens start.
Gavekort
 • Gavekort er gyldige i 3 år fra købsdatoen, medmindre andet er angivet.
 • I tilfælde af prisstigninger skal forbrugeren betale differencen, hvis et gavekort til en specifik ydelse er ældre end 6 måneder. Er gavekortet udstedt for mindre end seks måneder siden, kan det indløses til den anførte ydelse uden en merpris for forbrugeren.
 • Ønskes gavekortets værdi udbetalt i gyldighedsperioden, vil der blive opkrævet et gebyr der dækker de gebyrer FriendShips vil have i den forbindelse. Gavekort købt med europæiske betalingskort vil blive pålagt et udbetalingsgebyr på 5%. Gavekort købt med betalingskort uden for EU vil blive pålagt et udbetalingsgebyr på 6,5%.